Sadarbība labākai kvalitātei

Pacientu Ombuds ir neatkarīgs nodibinājums un tā galvenie mērķi ir veselības aprūpes kvalitātes uzlabošana, iedzīvotāju informētības un veselības veicināšana – pacientu tiesību nodrošināšana Latvijā, pacientu un medicīnas personāla informēšana par tiesību, pienākumu un veselības aprūpes sistēmas organizatoriskajiem jautājumiem, konfliktu un neskaidrību risināšana pacientu un medicīnas darbinieku starpā, kā arī sadarbības un efektīvas komunikācijas veicināšana starp veselības aprūpes sistēmā iesaistītajiem.

Kontakttelefons: 28646268