Pacientu ombuds ir neatkarīga organizācija, kura kopš 2008.gada konsultē, palīdz rast risinājumus, sniedz ieteikumus veselības aprūpes organizācijas, kvalitātes, pacientu tiesību jautājumos gan pacientiem, gan mediķiem un nozares speciālistiem, tādejādi esot pirmā šāda organizācija Latvijā.

Pacientu ombuda misija ir uzlabot veselības aprūpes sistēmas kvalitāti, veicinot pozitīvu komunikāciju un informācijas apriti starp veselības aprūpē iesaistītajiem, kā arī apstrādājot no klientiem un personāla saņemto atgriezenisko saiti un pārvēršot to ierosinājumos sistēmas veidotājiem un nodrošinātājiem.

Pacientu ombuda darbības pamatā ir mērķis būt par neatkarīgu un lēmumos patstāvīgu profesionālu instrumentu veselības aprūpes sistēmā. Sūdzību un problēmu situācijās mēs vēlamies veicināt tādu sabiedrības attieksmi, kas saredz iespēju mācīties no kļūdām un veikt uzlabojumus tā vietā, lai tikai sodītu vainīgo.

Atpakaļ