Pacientu ombuds kā sadarbības partneris Veselības projektiem Latvijai atklātā projektu iesniegumu atlasē ieguva Eiropas Sociālā fonda finansējumu programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. 

Projekta nosaukums: NVO kapacitātes stiprināšana sabiedrības interešu aizstāvībā un izglītošanā ar medikametiem un citiem veselības apūpes aspektiem saistītos jautājumos.

Projekts tika īstenots laikā no 2012.gada septembra līdz 2013.gada maijam. 

Projekta mērķis – panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā.

Atpakaļ