Vīzija

Pacientu ombuds ir zinošs, atsaucīgs, uzticams un atpazīstams partneris un padomdevējs gan pacientiem, gan veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sistēmas veidotājiem.


Uzdevumi

  • Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu organizāciju, pieejamību, kvalitāti un drošumu;
  • Informēt pacientus par viņu tiesībām un pienākumiem, kā arī par veidiem, kā īstenot savas vajadzības esošajā veselības aprūpes sistēmā;
  • Informēt veselības aprūpes personālu pacientu tiesību un pienākumu, likumiskajos un komunikācijas jautājumos;
  • Veicināt kvalitatīvu un pozitīvu komunikāciju un sadarbību starp visiem veselības aprūpes sistēmas dalībniekiem;
  • Veidot produktīvu sadarbību ar veselības nozares institūcijām gan valstiskā, gan arī starptautiskā līmenī;
  • Nodrošināt godīgu un efektīvu sūdzību apstrādes sistēmu, rūpējoties gan par individuālu guvumu sūdzības iesniedzējam, gan arī atgriezenisko saiti pakalpojumu nodrošinātājiem;
  • Veicināt tādas Latvijas sabiedrības attieksmes veidošanos, kurā veselība un pacientu tiesību ievērošana ir īpaša vērtība;
  • Sekmēt tādas veselības aprūpes sistēmas attīstību, kas ievēro un apmierina ikviena Latvijas iedzīvotāja kā pacienta vajadzības.

Atpakaļ