2013.gada septembrī Pacientu ombuds uzsāka projektu “Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana veselības nozarē, “Latvijas pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centra” un atbalsta rīku izveide.” Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību – pacientus, veselības nozares NVO, kam radīti rīki un vide savu vajadzību aizstāvībai, ievērojot demokrātijas, cilvēktiesību, labas pārvaldības, pretdiskriminācijas, līdztiesības principus Latvijas veselības aprūpē.

Projekta tiešais mērķis – izveidots pamats – „Latvijas pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, stiprināta organizācijas kapacitāte, piedāvāti konkrēti interešu aizstāvības rīki Latvijas pacientiem un veselības (pacientu) organizācijām.

Projekta partneri: biedrība Veselības projekti Latvijai un Pulmonālās hipertensijas biedrība.

Projekta mērķa grupas: Nevalstiskās organizācijas (to darbinieki, biedri, brīvprātīgie), Latvijas iedzīvotāji

Projekta īstenošanas vieta: Latvija

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2013 – 31.12.2015

Projekta līdzfinansējums: 55975.75 EUR (95 % piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5 % no Latvijas valsts budžeta)

Galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti:

1. Izveidots pamats – “Latvijas Pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, tiek piedāvāti konkrēti interešu aizstāvības rīki pacientiem un pacientu organizācijām;

2. Izveidots bezmaksas tālrunis, ko pacienti var izmantot, lai dalītos pieredzē un saņemtu konsultācijas par veselības aprūpes sistēmu/ pacientu tiesībām.

3. Stiprināta organizācijas kapacitāte – apmācības juridisko dokumentu veidošanā, prezentācijas mākslā, piesaistīts eksperts-jurists.

4. Veikta mājas lapas pilnveide – pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, papildus sadaļas

5. Izveidots veselības nozares nevalstisko organizāciju tīkls.

Video par projektu: Iesaistieties arī Jūs!


AKTUALITĀTES*

08.12.2014. Publikācija – ziņojums par pacientu tiesībām, Reto slimību pacientu ierosinājumi

29.08.2014.    Ziņojums par pacientu tiesību piemērošanu un veselības aprūpes pieejamību Latvijā. 

31.07.2014.  Aptieku lojalitātes kartes

26.02.2014.   “Latvijas Pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” ATKLĀTS

19.02.2014.   Notiks apmācības interešu aizstāvībā

19.02.2014.   Aicinām piedalīties jaunizveidotā atbalsta rīka atklašanā

03.02.2014.   Paldies ziedotājiem!

06.01.2014.   Aicinām pieteikties brīvprātīgos darbiniekus

02.09.2013.   Uzsākts projekts NVO darbības atbalstam


Atpakaļ