2013.gada septembrī Pacientu ombuds uzsāka projektu “Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana veselības nozarē, “Latvijas pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centra” un atbalsta rīku izveide.” Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” ietvaros. Projekta īstenošana plānota līdz 2015.gada nogalei.

Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību – pacientus, veselības nozares NVO, kam radīti rīki un vide savu vajadzību aizstāvībai, ievērojot demokrātijas, cilvēktiesību, labas pārvaldības, pretdiskriminācijas, līdztiesības principus Latvijas veselības aprūpē.

Projekta ietvaros 2014.gada 26.februārī tika atklāts jaunizveidotais „Latvijas pacientu un veselības nozares nevalstiskko organizāciju atbalsta centrs” (darbības kritēriji). Palīdzība un atbalsts tieks sniegts ne tikai pacientiem un medicīnas darbiniekiem, bet arī nevalstiskajām organizācijām. 

Ikviena nevalstiskā organizācijas, kas darbojas interešu aizstāvības jomā īpaši veselības aprūpē, var  izmantot “Latvijas Pacientu atbalsta centra” biroja telpas, piemēram, sanāksmju organizēšanai u.c. aktivitātēm (ar iepriekšēju saskaņošanu pa tālr. (+371) 28646268 vai e-pastu ombuds@pacientuombuds.lv).

Projekta partneri: biedrība Veselības projekti Latvijai un Pulmonālās hipertensijas biedrība.

Atpakaļ