EEZ DAP


Biedrība “Veselības projekti Latvijai “sadarbojoties ar nodibinājumu “Pacientu ombuds” atklātā projektu iesniegumu atlasē ir ieguvusi Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) Darbības atbalsta programmas (DAP) finansējumu projekta “Laba pārvaldība un pacientu līdzdalība Latvijas veselības aprūpes sistēmā” īstenošanai.

Projekta mērķis: stiprināt pilsonisko sabiedrību un savas NVO lomu lēmumu pieņemšanas procesos un sabiedrības interešu aizstāvībā, stiprināt līdzdalības demokrātiju, labu pārvaldību un atklātību, kā arī savas organizācijas kapacitāti. Projekta īstenošanas vieta: Rīga.

Galvenās aktivitātes:

1) dalība veselības aprūpes rīcībpolitikas veidošanā un labas pārvaldības nodrošināšanā;

2) pētniecība par atsevišķiem zāļu lietošanas un izrakstīšanas aspektiem, uztura bagātinātāju reklāmu un medikamentu uztilizāciju pēc lietošanas termiņa beigām;

3) izglītošana (racionālas zāļu lietošanas sociālā kampaņa, vasaras skola studentiem, mācību programma skolām par racionālu zāļu lietošanu, seminārs senioriem par zāļu reklāmu).

 

Plānotie rezultāti:

1) izstrādāti vismaz 6 dokumenti veselības rīcībpolitikas veidošanā, akcentēti korupcijas riski veselības aprūpes sistēmā, veicināta laba pārvaldība;

2) identificētas problēmas medikamentu utilizācijā, ģenērisko medikamentu jomā, uztura bagātinātāju reklāmas jomā;

3) izglītota sabiedrība (bērni, studenti, pensionāri) racionālas zāļu lietošanas jautājumos, attiecībā uz farmācijas nozares un ārstu attiecību ētiskajiem aspektiem, zāļu reklāmas specifiku

4) stiprināta organizācijas vispārējā kapacitāte.

 

Biedrība ” Veselības projekti Latvijai”  ir nodibinājuma ” Pacientu ombuds”  partneris projektā “Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana veselības nozarē, “Latvijas pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centra” un atbalsta rīku izveide.”

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk informācijas: www.sif.lv www.eeagrants.lvwww.eeagrants.org

Atpakaļ