Projekts tika īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” ietvaros. 

Projekts tika īstenots no 2013. gada septembra līdz 2015. gada beigām. Tā mērķis bija stiprināt pilsonisko sabiedrību – pacientus, veselības nozares NVO, kam radīti rīki un vide savu vajadzību aizstāvībai, ievērojot demokrātijas, cilvēktiesību, labas pārvaldības, pretdiskriminācijas, līdztiesības principus Latvijas veselības aprūpē. Projekta īstenošana deva lielisku pieredzi gan Pacientu ombudam, gan sadarbības organizācijām, kā arī resursus jau iesākto iniciatīvu stiprināšanai. Viens no būtiskākajiem praktiskajiem ieguvumiem, īstenojot projektu, bija jauni atbalsta resursi – nodrošinātas darba telpas pacientu organizācijām – Latvijas pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centrā. Ar projekta atbalstu bija iespējams kvalitatīvi nodrošināt konsultācijas pacientiem, palīdzēt organizācijām, kurām trūkst resursu savu darba telpu nodrošināšanai un interešu aizstāvībai. Latvijas pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centrā notika dažādi pasākumi, tikšanās un diskusijas gan organizāciju starpā, gan ar veselības aprūpes nozares ekspertiem un, protams, pacientiem. Projekta laikā tika veidoti vairāki materiāli sabiedrības un speciālistu informēšanai, atbalstīta jaunas – Latvijas reto slimību alianses – izveidošana, kā arī izstrādāti ierosinājumi un ilgtermiņa attīstības plāni veselības aprūpes pilnveidošanai un arvien kvalitatīvākai pacientu interešu pārstāvībai, ko organizācijas turpinās īstenot arī pēc projekta noslēguma.

Atpakaļ