Pacientu Ombuds veic Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu aptauju. Aptaujas galvenais mērķis ir noskaidrot pacientu viedokli par ambulatorajiem un stacionārajiem pakalpojumiem – pacientu gaidīšanas laiki, saņemto pakalpojumu kvalitāte u.c. – ar nolūku sniegt vērtīgu pamatojumu, lai plānotu turpmākās aktivitātes, konkretizētu Latvijas pacientu pieredzi, problēmas un vajadzības. 

Ambulatoro pacientu aptaujas elektroniskā versija ir pieejama šeit

Stacionāro pacientu aptaujas elektroniskā versija ir pieejama šeit

Ar aptaujas rezultātiem tiks iepazistiināta slimnīcas vadība, darbinieki un plašāka sabiedrība. 

Jau iepriekš pateicamies par Jūsu atsaucību un līdzdalību Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas darba uzlabošanā!

Atpakaļ