Atklāts “Latvijas Pacientu atbalsta centrs” un prezentēts Pacientu ombuda 2013. gada pārskats

 

Šodien, 2014. gada 26. februārī, tika atklātas Pacientu ombuda jaunizveidotā pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta rīka “Latvijas Pacientu atbalsta centrs” telpas Rīga, Brīvības ielā 97, kā arī prezentēts Pacientu ombuda paveiktais 2013.gadā.

 

Pacietnu ombuda valdes priekšsēdētāja Liene Šulce-Rēvele: “Liels gandarījums par paveikto iepriekšējā gadā, jo īpaši par jaunajām telpām, kurās turpmāk varēsim sniegt konsultācijas, rīkot seminārus un veikt citas aktivitātes, paralēli darbam, kas jau notiek lielākajās Latvijas slimnīcās. Būsim pieejamāki Latvijas pacientiem, mediķiem un varēsim nodrošināt pilnvērtīgāku atbalstu. Priecājamies par mūsu sadarbības organizāciju iesaisti šī projekta īstenošanā.”

 

Dace Līkanse, Pacientu ombuda biroja vadītāja: “Interese par jautājumiem, kas attiecas uz veselības aprūpi un pacientu tiesībām, gadu no gada pieaug. Interese pieaug gan no pacientu un viņu tuvinieku puses, gan arī no ārstniecības personām. Ir nepieciešamība runāt ne tikai ar ārstu un pacientu par pacientu tiesībām veselības aprūpē, bet rodas arvien komplicētākas situācijas, kad jāiesaista arī farmaceiti un citi veselības nozares speciālisti.”

 

Pagājušajā gadā sniegtas vairāk kā 1000 konsultācijas, saņemtas 228 sūdzības un 331 pozitīvās atsauksmes. Visbiežāk pacienti vēlējās saņemt konsultācijas saistībā ar medicīnisko dokumentāciju (16% no visām sniegtajām konsultācijām), bērnu veselības aprūpi (11%), saskarsmi ar ārstu (11%). Lielākā daļa konsultāciju saistītas ar valsts veselības aprūpes pakalpojumiem, to kvalitāti un pieejamību (89%). Ar pilnu 2013. gada pārskatu varēs iepazīties no 2014. gada 28.februāra Pacientu ombuda mājas lapā www.pacientuombuds.lv.

 

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra vadītājs Andis Paeglītis atzina, ka “darbs, ko veic Pacientu ombuda darbinieki, ir neatsverams. Svarīgi izglītot gan pacientus, gan medicīnas darbiniekus par izmaiņām veselības aprūpes sistēmā. Tomēr, lai varētu vēl vairāk palīdzēt tiem, kuriem tas patiešām ir nepieciešams, arī Pacientu ombudam vajadzīgs ir valsts atbalsts un sadarbība ar valsts iestādēm, piemēram, Tiesībsargu. Arī labs zobārsts bez labas zobārstniecības iekārtas nevar veikt darbu tik labi, kā varētu ar šādu iekārtu, tāpēc priecājos, ka tiek atklātas šīs jaunās telpas”.

 

Ilze Jozēna, Bērnu slimnīcas Vecāku mājas vadītāja, teica atzinīgus vārdus “īpaši novērtējam Pacientu ombuda darbinieku iesaisti un palīdzību tieši vecākiem, juridiskās konsultācijas, jo ļoti bieži ir nepieciešams aprunāties ar cilvēku, kas radušās neskaidrības var sakārtot loģiskā struktūrā, lai bērnu vecāki varētu saprast, kā rīkoties tālāk”.

 

Ieva Plūme, Pulmonālās hipertensijas biedrības vadītāja, uzsvēra, ka “tagad būs vieta, kur nevalstiskās organizācijas, kurām nav savu telpu un trūkst materiālo resursu, varēs nākt un strādāt, kā arī netiks atteikts padoms pacientu tiesību aizstāvības jautājumos. Arī līdz šim ir izveidojusies veiskmīga sadarbība, kura, cerams, kļūs arvien plašāka. Priecājos kopā ar Pacientu ombuda darbiniekiem, jo iespēju citām nevalstiskajām organizācijām izmantot “Latvijas Pacientu atbalsta centra” telpas, Pulmonālās hipertensijas biedrība izmantos jau martā, rīkojot biedru kopsapulci.”

 

Projektu “Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana veselības nozarē, “Latvijas pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centra” un atbalsta rīku izveide” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 

 

 
Atpakaļ