12.-13. maijā Briselē tika atzīmēta jau 8.Eiropas Pacientu tiesību diena. Šogad tā tika veltīta tēmai par nevalstisko organizāciju lomu hronisko pacientu informēšanā, izglītošanā un stiprināšanā (Patient empowerment).

Tas nozīmē, ka pacients:

                    saprot savu ārstēšanās plānu, nepieciešamību un ārstniecības metodes;

                    spēj un ir gatavs sadarboties ar savu ārstējošo ārstu un piedalīties lēmumu pieņemšanā par savu ārstniecību;

                    var paust informēto piekrišanu par savu ārstniecību vai konkrētu ārstniecības metodi;

                    izprot ārstniecības nozīmi un tālākās rekomendācijas;

                    uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un zina, kur meklēt palīdzību sarežģījumu gadījumā;

                    kritiski izvērtē pieejamo informāciju, zina, kur vērsties pēc atbalsta un nepieciešamās informācijas.

Lielu lomu ieņem ne vien pacientu interešu aizstāvības organizācijas, bet arī pacientu biedrības, kur var apgūt nepieciešamās iemaņas hroniskās slimības uzraudzībai, pašaprūpei, uzzināt citu pacientu stāstus un pieredzi, kā arī saņemt citus atbalsta rīkus.

 

Konferences dalībnieki saņēma arī Active Citizenship Network (ACN) sagatavotu materiālu Best practices on Chronic Patients and Organizations’ Empowerment. Šajā materālā ir apkopotas 26 labās prakses, tostarp arī Pacientu ombuda izveidotais Latvijas Pacientu un veselības NVO atbalsta centrs, kas tika atklāts 2014. gada 26.februārī.

 

Tika apspriests arī Manifests Empowered patients are a resource no a cost, kurā norādītas rekomendācijas situācijas uzlabošanai, uzsverot izglītības, līdzdalības un novērtēšanas,  informācijas un komunikācijas, inovāciju un sadarbības prakses, lai pārstāvētu pacientu tiesības Eiropas līmenī un kopā strādātu pie efektīvas un pārdomātas veselības aprūpes Eiropas Savienībā.

 

8. Eiropas Pacientu tiesību dienā piedalījās dalībnieki no dažādām pacientu un veselības aprūpes nozares organizācijām. Tika pārstāvētas tādas valstis kā Malta, Itālija, Kipra, Beļģija, Francija, Ungārija, Vācija, Itālija, Lielbritānija, īrija, Bulgārija, Horvātija, Latvija, Igaunija, Dānija, Zviedrija, Somija u.c.


Atpakaļ