Iespēja senioriem visā Latvijā uzzināt vairāk par veselības aprūpes un veselības veicināšanas jautājumiem.

Sākot ar 2011. gada 18. augustu tiek uzsākts organizācijas Pacientu Ombuds rīkotais semināru cikls senioriem “Mūžam veseli”, projekta “Senioru informētības un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos” ietvaros. Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar Latvijas Pensionāru federāciju un tās reģionālajām biedrībām. Semināru mērķis ir informēt un aktivizēt pensionārus no visiem Latvijas novadiem, lai tie spētu pilnvērtīgāk iesaistīties savā veselības aprūpē, būtu informēti par savām pacientu tiesībām, saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus un palīdzību veselības veicināšanai, kā arī dalītos ar jauniegūto informāciju ar citiem mērķa grupas pārstāvjiem. Projekts ir vērsts arī uz sociālās atstumtības risku mazināšanu, jo īpaši senioru grupai trūkst atbalsta un informācijas par veselības aprūpes organizāciju un dzīves kvalitātes paaugstināšanas iespējām. Seminārā piedalīsies pārstāvji no veselības aprūpes un pašvaldību iestādēm, kā arī veselības nozares eksperti.Speciālisti gerontoloģijā Margarita Rupenheite un Jānis Zaļkalns seminārā skars tēmu par senioru socializācijas īpatnībām, savukārt Pacientu Ombuda konsultante Iveta Ķēniņa un valdes priekšsēdētāja Liene Šulce – Revele pievērsīsies pacientu tiesībām un juridiskajiem aspektiem senioru veselības aprūpē. Psiholoģe Ārija Karpova runās par vecuma psiholoģiskajiem un sociālajiem aspektiem, bet farmaceite homeopāte Vija Eniņa par ārstniecības augu lomu veselības saglabāšanā. Tiks apskatītas tēmas par senioru fizisko veselību, veicamajām sportiskajām aktivitātēm – par to Ralfs Upmanis, Kaspars Ozoliņš. Atsevišķa tēma ir sāpju terapija, ar ko iepazīstinās speciāliste neiroloģijā Ināra Logina. Par veselīga uztura principiem senioriem runās Lolita Neimane, savukārt par veselības aprūpes organizācijas jautājumiem informēs Pacientu Ombuda pārstāve Ilze Ābelniece. Semināros piedalīsies arī Aina Verze, Pensionāru federācijas pārstāve.

Ieeja pasākumā ir bez maksas, katram semināra dalībniekam tiks izsniegta rokasgrāmata “Ceļvedis senioram veselības aprūpē”. Apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties diskusijā un dalīties savā pieredzē, kas saistīta ar veselības aprūpi, lai Pacientu Ombuds varētu tālāk strādāt pie uzlabojumiem.

Semināri paredzēti 10 Latvijas pilsētās: Jelgavā (18.08.), Valmierā (25.08.), Rīgā (08.09.), Jūrmalā (15.09.), Jēkabpilī (22.09.), Liepājā (06.10.), Venstpilī (20.10.), Rēzeknē (10.11.), Daugavpilī (24.11.), Ogrē (01.12.). Aicinām cilvēkus būt aktīviem un piedalīties semināros, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai Pacientu Ombuda mājaslapā www.pacientuombuds.lv un citos medijos. Papildus informācijai, lūgums zvanīt uz Pacientu Ombuda biroju: tālr. +371 28 646 268.

Pacientu Ombuds ir nevalstiska organizācija, kura konsultē, palīdz rast risinājumus, sniedz ieteikumus veselības aprūpes organizācijas, kvalitātes, pacientu tiesību jautājumos gan pacientiem, gan mediķiem un nozares speciālistiem. Pacientu Ombuda misija ir uzlabot veselības aprūpes sistēmas kvalitāti, veicinot pozitīvu komunikāciju un informācijas apriti starp veselības aprūpē iesaistītajiem.

Atpakaļ