Lai veicinātu labāku izpratni par racionālu antibiotiku lietošanu un pacientu drošību, PVO Eiropas Reģionālais birojs, sadarbībā ar Pacientu Ombudu, LR Veselības ministriju, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Ārstu biedrību 2011.gada 13.aprīlī rīkoja konferenci „Pacientu drošība, ar veselības aprūpi saistītās infekcijas, mikroorganismu rezistence: jauni izaicinājumi Latvijai un Eiropai”. Konferencē gan Latvijas, gan starptautiski atzīti eksperti no Pasaules Veselības organizācijas dalījās pieredzē par mikroorganismu rezistences problēmām un aktualitātēm Latvijā un pasaulē, kā arī tika runāts par plašāku tematu – pacientu drošību un riska vadību medicīnā. Par iespējām mazināt riskus, dažādus negadījumus, radot pacientam drošāku un draudzīgāku veselības aprūpes sistēmu. Tik runāts arī par to, kādi ir ieguvumi izmantojot un attīstot medicīnas negadījumu ziņošanas un analīzes sistēmas. Interesantu pienesumu deva airBaltic pārstāvja prezentācija par ziņošanas un izglītošanās kultūru aviācijas nozarē, jo tieši no aviācijā pielietotajiem drošības mehānismiem daudz ko ir pārņēmusi arī medicīnas nozare.

Konferences materiāli:

Atpakaļ