Valsts aģentūra „Latvijas Infektoloģijas centrs” 12. aprīlī parakstīja savstarpējās sadarbības līgumu ar Pacientu Ombudu.

Latvijas Infektoloģijas centra direktore, profesore Baiba Rozentāle uzsver: „Pacientu Ombuds ir sevi apliecinājis kā veiksmīgs vidutājs starp pacientu un ārstniecības personu. Šī sadarbība ikvienam mūsu slimnīcā strādājošam dos papildus iespējas uzlabot komunikāciju ar pacientu un pilnveidot savstarpējo attiecību gaisotni, kā arī paaugstinās medicīnas personāla iejūtīgu attieksmi pret ikvienu, kuram tiek sniegta palīdzība mūsu slimnīcā. Saņemot atgriezenisko saiti par pacientu vēlmēm, mēs kopīgi sekmēsim pacienta izveseļošanos un vēl vairāk veicināsim tādu Latvijas sabiedrības attieksmes veidošanos, kurā veselība ir būtiska vērtība.”

Tāpat kā citās ārstniecības iestādēs arī LIC pacienti un darbinieki varēs saņemt Pacientu Ombuda konsultācijas, ziņot par savu pozitīvo vai negatīvo pieredzi, tiks veiktas pacientu un darbinieku aptaujas un organizēti dažādi informatīvi pasākumi.

Atpakaļ