No Jaunā gada, katru nedēļu, otrdienās no plkst. 10:00 līdz 15:00 Pacientu Ombuda pārstāvji būs sastopami Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas bibliotēkas telpās, lai atbildētu uz jautājumiem, dalītos ar jaunāko informāciju un ieteikumiem, kas saistīti ar veselības aprūpi. Plānotas arī citas aktivitātes, tai skaitā tikšanās un semināru rīkošana pacientiem un slimnīcas personālam. Lai pateiktos par sniegto atbalstu, Pacientu Ombuds sūtīs labo vārdu vēstules tiem slimnīcas darbiniekiem, kuriem pacienti būs izteikuši pateicību. Plānots, ka arī slimnīcas Talsu filiālē Ombuda pārstāvji būs sastopami katru otro nedēļu.


Slimnīcas vadība iepazīstas ar Pacientu Ombuda materiāliem un paskastītēm

Bet gada sākumā slimnīca kopā ar Pacientu Ombudu organizēs pacientu aptauju, lai noskaidrotu pacientu viedokli par slimnīcas sniegtās medicīniskās palīdzības kvalitāti un trūkumiem, lai nepieciešamības gadījumā tos uzlabotu vai pilnveidotu.


Līguma parakstīšana

Slimnīcā būs izvietotas Pacientu Ombuda pastkastītes vairākās vietās. Ventspilī –uzņemšanas nodaļā, reģistratūrā, dzemdību nodaļā un pie bērnu nodaļas. Savukārt Talsu filiālē pie ambulatorās daļas. Pie pastkastītēm būs izvietoti informatīvie materiāli par pacientu tiesībām un pienākumiem, kā arī sūdzību un pateicību veidlapas. Lai konstruktīvi risinātu savstarpējās komunikācijas problēmas un jautājumus, kas saistīti ar veselības aprūpes kvalitāti, Pacientu Ombuds sagaida pacientu tiešu iesaistīšanos, kas veicinātu atgriezeniskās saites veidošanos jau konkrētam pacientam vai viņa tuviniekiem.

Atpakaļ