2010. gada 20. septembrī Vidzemes slimnīcā tiek uzsākta pacientu aptauja, kas notiks līdz oktobra beigām. Aptaujas anketas vārēs saņemt gan pie aptaujas veicējiem, kas dažādos laikos (20. septembrī, 4. oktobrī, 18.oktobrī) atradīsies Vidzemes slimnīcā stacionāra nodaļās, gan pie Pacientu Ombuda pastkastītes Vidzemes slimnīcā, ambulatorās nodaļas reģistratūrā pie garderobes.
Pacientu Ombuds aicina esošos un bijušos slimnīcas pacientus dalīties ar savu pieredzi pēdējo 12 mēnešu laikā, ārstējoties Vidzemes slimnīcā.
Aptaujas mērķis ir uzzināt iedzīvotāju pieredzi un vērtējumu par saņemtajiem stacionārajiem pakalpojumiem, to organizāciju un kvalitāti
Pacientu aptauja Valmierā ir daļa no plašākas aptaujas, ko Pacientu Ombuds organizē un veic katru gadu un kas drīzumā notiks arī Rīgas lielākajās slimnīcās un Liepājā.
Septembra pēdējā nedēļā aptaujas anketu pacienti varēs arī aizpildīt internetā Pacientu Ombuda mājas lapā, tādējādi dodot iespēju iedzīvotājiem dalīties savā pieredzē, kā stacionāra pacientam, neatkarīgi no atrašanās vietas Latvijā.
Jaunākajai informācijai var sekot Pacientu Ombuda mājas lapā: www.pacientuombuds.lv, vai zvanot: 28646268

Atpakaļ