Aicinām studentus un citus interesentus brīvprātīgi iesaistīties Pacientu Ombuda organizētajā pacientu aptaujā, kas notiks 2010. gada septembra beigās un visu oktobra mēnesi lielākajās Latvijas slimnīcās. Aptauja tiek veikta jau otro gadu, lai novērtētu pacientu apmierinātību ar slimnīcu sniegtajiem pakalpojumiem un informētību par savām kā pacientu tiesībām.
Aptauju paredzēts veikt šādās slimnīcās –
Rīgā: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (Gaiļezers, Latvijas Onkoloģijas centrs, Linezers, Biķernieki), Rīgas 2.slimnīca, P.Stradiņa universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca;
Valmierā: Vidzemes slimnīca;
Liepājā: Liepājas reģionālā slimnīca.
Studentam ir jābūt ieinteresētam aktīvi piedalīties un gūt jaunu pieredzi veselības aprūpes sistēmā un pacientu tiesību jautājumos.
Dalībniekiem piedāvājam apmācības pirms aptaujas uzsākšanas.
Brīvprātīgo dalībnieku uzdevums: konkrētās dienās un laikos ārstniecības iestādēs anketēt slimnīcas pacientus, atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar Pacientu Ombuda darba specifiku.
Dalība aptaujā garantē jaunas zināšanas par veselības aprūpi Latvijā, kā arī sniegs lielisku pieredzi darbā ar cilvēkiem, uzlabojot komunikācijas un prezentēšanas prasmes.
Aptaujas dalībnieki saņems apliecību par dalību šajā projektā.
Interesentus aicinām pieteikties līdz 2010. gada 24.septembrim, rakstot uz e-pastu: ombuds@pacientuombuds.lv. Lūdzam pievienot savu CV.

Pacientu Ombuda mērķis ir veicināt efektīvu un pozitīvu komunikāciju un sadarbību starp visiem veselības aprūpes dalībniekiem, kā arī uzlabot veselības aprūpes kvalitāti Latvijā. Aicinām Jūs iesaistīties un sadarboties šī mērķa sasniegšanā.

Atpakaļ