2010.gada jūnijā un jūlijā Pacientu Ombuds veica aptauju par medicīniskajiem dokumentiem – to konfidencialitāti, drošību un pieejamību Latvijā. Tā kā arī Latvijā tiek plānots ieviest e-veselību un medicīnisko dokumentu elektronizāciju, kā arī dažādi jautājumi, kas saistīti ar medicīniskajiem dokumentiem, Pacientu Ombudā parādās bieži, tad vēlējāmies uzzināt vairāk, ar kādām problēmām pacienti saskaras pašlaik un kādus uzlabojumus sagaida savu medicīnisko datu pieejamības un konfidencialitātes nodrošināšanā.
Ar aptaujas pārskatu un rezultātiem varat iepazīties šeit.

Atpakaļ