Pacientu Ombuds attīsta sadarbību ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS)

Pacientu Ombuds jau 2009. gadā uzsāka sadarbību ar BKUS, bet kopš 2010. gada aprīļa sadarbība ir kļuvusi aktīvāka, pateicoties Bērnu slimnīcas fonda atbalstam. Pirmā lielākā aktivitāte ir informācijas dienas, kuras notiek 18., 19. un 21. maijā BKUS. Informācijas dienās Pacientu Ombuda pārstāvji informēs BKUS personālu, pacientus, to tuviniekus par iespējām sadarboties, dažādiem ieteikumiem, kā veicināt savu iesaisti veselības aprūpē. Turpmāk katru otro nedēļu – piektdienās – Pacientu Ombuda konsultanti būs sastopami BKUS telpās, lai atbildētu uz jautājumiem, dalītos ar jaunāko informāciju un ieteikumiem, kas saistīti ar veselības aprūpi.

Bērnu slimnīcas fondam vienmēr ir bijuši divi galvenie darbības virzieni – mazajiem pacientiem un viņu vecākiem draudzīgas un patīkamas vides radīšana slimnīcā, kā arī atbalsts un izglītības veicināšana slimnīcas personālam. Jaunajā sadarbības projektā ar Pacientu ombudu izdosies palīdzēt gan pacientiem, gan darbiniekiem. „Protams, ka telpu vizuālais izskats un uzturēšanās ērtības ir ļoti svarīgas, taču ne mazāk svarīga ir arī savstarpējā saskarsme, kā arī dažādu problēmu risināšanas iespējas. Tāpēc Fonds, uzsākot sadarbību ar Pacientu ombudu, vēlas sniegt atbalstu gan mazajiem pacientiem, šajā gadījumā visdrīzāk tomēr viņu vecākiem, gan arī slimnīcas personālam, jo neskaidrību un konfliktsituāciju gadījumā abām iesaistītajām pusēm ir nepieciešama objektīva konsultācija un padoms” atzīst Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

Savukārt BKUS valdes priekšsēdētāja p.i. Andis Lācis par sadarbību saka: “Bērnu slimnīca saskata Pacientu Ombudā organizāciju, kas ir kvalificēta sniegt konsultatīvu palīdzību ļoti specifiskā un regulētā jomā – veselības aprūpē. Balstoties uz sakrāto pieredzi, darbojoties šajā jomā jau vairākus gadus, Pacientu Ombuds kalpo kā sava veida tulks starp dažādām pusēm, kas nereti vienus un tos pašus notikumus izjūt un skaidro pilnīgi atšķirīgi. Ņemot vērā nu jau vienu gadu ilgo pieredzi sadarbībā ar Pacientu Ombudu, var droši apgalvot, ka vismaz lielākajā daļā konfliktu gadījumu iespējami konstruktīvi risinājumi, ar cieņu uzklausot pretējās puses viedokli un atrodot kopēji pieņemamu risinājumu. Jāatzīmē arī, ka pilnīgi neitrālas pozīcijas ieturēšana sarunās starp ārstniecības pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem raisa uzticību Pacientu Ombudam gan no pacientu, gan ārstniecības personāla puses”.

Pacientu Ombuda galvenie mērķi ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti, meklēt jaunus un draudzīgus risinājumus, palīdzot, protams, pacientiem, bet arī medicīnas personālam, lai veidotos savstarpēja uzticība, efektīva komunikācija, kā arī lai pacienti atgūtu veselību, bet mediķi savā darbā justos novērtēti.


Kontakti:

Alīna Daija
Pacientu Ombuda biroja vadītāja
ombuds@pacientuombuds.lv, www.pacientuombuds.lv
Tālr. 28 64 62 68

Inga Miķelsone
BKUS Sabiedrisko attiecību speciāliste
inga.mikelsone@bkus.lv
Tālr. 28 30 56 97

Atpakaļ