Jau ceturto gadu 18. aprīlis tiek atzīmēts kā Eiropas Pacientu tiesību diena.

2002. gadā Active Citizenship Network sadarbībā ar 12 dažādām organizācijām sagatavoja Eiropas Eiropas Pacientu tiesību hartu – dokumentu, kurš atspoguļo 14 pacienta tiesības, lai veicinātu Eiropas iedzīvotājiem augsta līmeņa veselības aizsardzību.

2007. gadā Briselē Eiropas Parlamentā tika atzīmēta pirmā Eiropas Pacientu tiesību diena un tika prezentēta Eiropas Pacientu tiesību harta. Kopš šī pasākuma katru gadu 18. aprīlis tiek atzīmēts visā Eiropā dažādos pasākumos, lai atgādinātu par pacientu tiesībām un dažādiem veselības aprūpes būtiskiem jautājumiem.

2009. gadā Pacientu Ombuds piedalījās Eiropas Pacientu tiesību dienas konferencē Eiropas Parlamentā un prezentēja Latvijas līdzšinējo pieredzi.

2010. gada Eiropas Pacientu tiesību dienai par godu Pacientu Ombuds aprīlī un maijā organizē īpašas informācijas dienas lielākajās ārstniecības iestādēs Latvijā. Šajās informācijas dienās tiek dalīti materiāli ar ieteikumiem, kā pacientam veiksmīgāk iesaistīties savā veselības aprūpē, ieteikumi mediķiem pozitīvākai saskarsmei ar pacientiem, tiek sniegta informācija par Eiropas Pacientu tiesību hartu, kā arī Pacientu Ombuda konsultanti atbild uz visdažādākajiem jautājumiem kā pacientiem, tā veselības aprūpes speciālistiem.

Pacientu Ombuda sadarbības organizācija – biedrība “Veselības projekti Latvijai” (VPL), kura ir dibināta 2009.gada martā kā neatkarīga nevalstiska organizācija, kuras pamatuzdevumi ir veicināt medikamentu racionālu lietošanu Latvijā, kā arī sekmēt pacientu nodrošināšanu ar informāciju par veselības aprūpes jautājumiem un kura ir starptautiskās organizācijas Health Action International (HAI) biedrs, ir izdevusi informatīvu, pacientiem paredzētu materiālu MED-SENSE, kurā ir pamatinformācija par svarīgākajām zāļu grupām un to lietošanu. Pacientu tiesību dienu laikā no 20.-25.aprīlim MED-SENSE bukleti tiks izplatīti interesentiem Saules aptiekā Rīgā, Brīvības ielā 68. Materiālu jau šobrīd var lasīt “Veselības projekti Latvijai” www.veselibasprojekti.lv un Pacientu Ombuds www.pacientuombuds.lv mājaslapās, to izdrukāt un izplatīt.

Racionāla medikamentu lietošana nozīmē – pacientam piemērotas zāles, atbilstošās devās, pareizā laikā, par iespējami zemāko cenu. Pacientu nodrošināšana ar neatkarīgu, nekomerciālu, regulāri atjaunotu un labi saprotamu informāciju par medikamentiem un veselības aprūpes jautājumiem, ir viens no galvenajiem racionālu zāļu lietošanu ietekmējošiem faktoriem.

Pacientu Ombuds aicina gan pacientus, gan veselības aprūpes darbiniekus būt atvērtiem, uzdot savus jautājumus, ierosinājumus un kopīgi uzlabot Latvijas veselības aprūpi. Un galvenais – rūpēties, pirmkārt, katram pašam par savu veselību!

Atpakaļ