Pacientu Ombuda tikšanās ar masu medijiem, lai iepazīstinātu ar paveikto un turpmāk plānoto

Pacientu Ombuds, trešdien, 31. martā pl. 10.00, tikās ar mediju pārstāvjiem, lai informētu par līdz šim paveikto un iepazīstinātu ar visbiežāk saņemtajiem jautājumiem un sūdzībām, to risinājumiem un sniegtajām konsultācijām. Tikšanās pasākumā piedalījās Pacientu Ombuda valdes priekšsēdētāja Liene Šulce un divu lielāko sadarbības partneru pārstāvji – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas direktors Andis Lācis.

Pacientu Ombuds uzsāka darbību 2008. gadā, kad tika izveidots īpašs sūdzību risināšanas mehānisms, kas ir atvērts gan pacientiem, gan mediķiem, lai maksimāli uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti.

2009. gadā Pacientu Ombuds sniedza vairāk kā 370 konsultācijas, risinot gan pacientu, gan mediķu jautājumus un sūdzības. Visvairāk konsultāciju sniegtas par attieksmes, saskarsmes jautājumiem, kā arī informācijas trūkumu. Vēl pacienti vērsušies ar jautājumiem par medicīnisko kvalitāti un veselības aprūpes pieejamību, pārāk augstām cenām, aprūpes organizācijas problēmām. 2009. gadā Pacientu Ombuds ieviesa arī “labo vārdu” pateicības vēstuļu sistēmu; pateicības vēstules tiek nosūtītas ārstniecības personām, par kurām sniegtas labas atsauksmes. 2009. gadā tika nosūtītas 57 labās atsauksmes, bet 2010. gads ir iesācies vēl aktīvāk – gan konsultācijas, gan labās atsauksmes jau pirmajos trīs gada mēnešos ir arvien vairāk.

2009. gadā Rīgas Austrumu slimnīcā tika veikta pacientu aptauja, lai analizētu pacientu apmierinātību, problemātiskākos jautājumus. Arī aptaujas rezultāti parādīja, ka pacienti visvairāk vērtē un ievēro tieši personāla attieksmi, medicīnisko kvalitāti, kā arī telpu tīrību un pieejamību.

Tika sniegta informācija par Eiropas pacientu tiesību dienu, kas jau ceturto gadu tiks atzīmēta visā Eiropā aprīļa mēnesī, un Pacientu Ombuds šogad plāno dažādas aktivitātes, tajā skaitā Pacientu Ombuda informācijas dienas, kas plānotas vairākās sadarbības ārstniecības iestādēs (Rīgas Austrumu slimnīca, Bērnu slimnīca, Rīgas 2. slimnīca, P. Stradiņa simnīca, Vidzemes slimnīca, Liepājas slimnīca u.c.) aprīļa un maija mēnešos.

V. Bokas kungs izteica atzinību un pateicību par līdzšinējo sadarbību ar Pacientu Ombudu, minot, ka tieši Pacientu Ombuda iniciatīva un individuālā pieeja katram problēmu gadījumam ir palīdzējusi slimnīcai identificēt un uzlabot vairākus darbības aspektus.

Arī A. Lācis pauda cerību, ka turpmākā sadarbība ar Pacientu Ombudu palīdzēs gan pacientiem un to vecākiem, gan ārstniecības personālam uzlabot savstarpējo saskarsmi.

Abi ārstniecības iestāžu vadītāji piekrita, ka šā brīža sarežģītajos apstākļos ir ļoti nepieciešams Pacientu Ombuda atbalsts ne tikai pacientiem, bet arī veselības aprūpes speciālistiem, kuriem arī nepieciešama informācija un palīdzība.

Lai risinātu iepriekšminētās problēmas, Pacientu Ombuds aicina gan pacientus, gan ārstniecības personas aktīvi iesaistīties plānotajās informācijas aktivitātēs un dalīties ar savām problēmām, jautājumiem un ieteikumiem.

Sīkāka informācija: ombuds@pacientuombuds.lv
Tālr.: (+371) 28646268
www.pacientuombuds.lv

Atpakaļ