Pacientu Ombuds par 2009. gada 17. decembrī Saeimā atbalstīto Pacientu tiesību likumu un tālāko attīstību

Apsveicami ir tas, ka tik ieilgušais likuma sagatavošanas process ir izkustējies. Īpaši izceļami ir plāni par Ārstniecības riska fonda un pacientu kompensāciju sistēmas izveidi. Tas vismaz ir praktiski pielietojams risinājums vairākām šobrīd esošām problēmām.

Tomēr vēl daudz darba būs jāiegulda, lai šo sistēmu iedzīvinātu un, lai pacienti patiesi saņemtu kompensācijas par neveiksmīgiem ārstniecības gadījumiem, savukārt, ārstniecības personas būtu atvērtas sadarbībai un pēc iespējas atklātai un efektīvai situāciju, negadījumu un risku analīzei.

Pacientu Ombuds aktīvi iestājas par maksimāli pozitīvu un uz rezultātiem vērstu pacientu sūdzību izvērtēšanu un medicīnas kvalitātes, kā tādas, uzlabošanu, nevis kāda nosodīšanu, ilgstošu tiesāšanos un patiesības slēpšanu.

Būtu svarīgi, lai veidojot jauno kompensāciju sistēmu, tiktu domāts arī par pacientu drošības jautājumiem, kas ir aktualizēti visā pasaulē. Pacientu drošības modeļi ir vērsti uz maksimālu risku, kas ir medicīnas neatņemama sastāvdaļa, paredzēšanu un novēršanu, un tas nozīmē – aktīvu mācīšanos no kļūdām. Varētu mācīties, piemēram, no Dānijas, kurā medicīnas darbinieki paši aktīvi ziņo par savām kļūmēm, riskiem, negadījumiem. Mediķi ir arī droši, ka ziņojot netiks sodīti, protams, ja pārkāpumi nav ļaunprātīgi. Toties veselības aprūpe iegūst no šo gadījumu centralizētas analīzes. Tāpat nav lieku diskusiju par gadījumiem, kad pacientiem pienāktos kompensācijas.

Pacientu Ombuds, sadarbībā ar vairākiem vadošiem un ieinteresētiem mediķiem Latvijā, kā arī ar Pasaules Veselības organizācijas un citu partneru atbalstu, 2010. gadā plāno dažādas aktivitātes, lai informētu sabiedrību un īpaši medicīnas darbiniekus par to, cik daudz var iegūt no pacientu drošības, riska vadības un pacientu kompensāciju sistēmu vienotas attīstības.

Visus Latvijas veselības aprūpes pārstāvjus Pacientu Ombuds aicina aktīvi piedalīties un iesaistīties, lai uzlabotu kā savstarpējo sadarbību, tā kvalitāti veselības aprūpē, jo medicīna ir nozare, ar kuru Latvija var daudz pierādīt un sasniegt nākotnē, neskatoties uz finansiālajiem jautājumiem.

Mēs esam par sabiedrības izglītošanu veselības jautājumos, lai pacients varētu arī praksē izmantot sev dotās tiesības – pieņemt atbildīgus lēmumus par savu veselību un ārstēšanu. Savukārt medicīnas darbiniekus Pacientu Ombuds rosinās pielietot jau pārbaudītus mehānismus, ar kuru palīdzību var uzlabot saskarsmi ar pacientiem un savstarpējās komunikācijas efektivitāti. Jo bez atklātas un uz sadarbību vērstas komunikācijas starp ārstu un pacientu, nevar tikt nodrošinātas noteiktās tiesības un pienākumi.

Pacientu Ombuds ir neatkarīgs nodibinājums, kurš uzsāka darbību 2008. gadā Rīgas Austrumu slimnīcā, bet šobrīd jau sadarbojas ar daudzām Latvijas ārstniecības iestādēm, veselības aprūpes vadītājiem un starptautiskām pacientu un veselības nozares institūcijām.

Šobrīd Pacientu Ombuds ir atvērts ikvienam Latvijas iedzīvotājam un medicīnas darbiniekam, lai risinātu konfliktus, sūdzības, izglītotu un informētu par tiesībām un pienākumiem veselības aprūpē kā pacientus, tā arī ārstniecības personas.

Mērķis ir viens – maksimāli veicināt pacienta un ārsta sadarbību, kā arī uzlabot veselības aprūpes kvalitāti visā Latvijā no dažādiem skatu punktiem.

Sagatavoja:
Pacientu Ombuds
www.pacientuombuds.lv
ombuds@pacientuombuds.lv
+371 28 646 268

Atpakaļ