2009. gada 17. aprīlī plkst. 9.00 viesnīcas “Maritim Park Hotel Rīga” konferenču zālē “Event Plaza” (Slokas iela 1, Rīga) notiks Eiropas Pacientu tiesību dienai (18. aprīlis) veltīta konference.

Konferences laikā notiks trīs paneļdiskusijas:

no 9.30 – 11.00 notiks diskusija – Pacientu tiesības Latvijā un Eiropas Savienībā, kuru ievadīs Pacientu Ombuda valdes priekšsēdētājas Lienes Šulces prezentācija par jaunā Pacientu Ombuda darbību;

no 11.30 – 13.00 notiks diskusija par pacientu tiesībām būt garīgi veseliem un saņemt palīdzību garīgās veselības apdraudējuma gadījumā. To ievadīs Sabiedrības veselības aģentūras ziņojums “Pašnāvības Latvijā – situācija, perspektīvas, risinājumi”, ko prezentēs SVA direktora vietnieks zinātnes un pētniecības jautājumos Māris Taube;

no 14.00 – 16.00 tiks apspriesta pacientu drošība un medikamentu racionāla lietošana, Lietuvas Valsts veselības aprūpes akreditācijas aģentūras pārstāves dalīsies pieredzē ar Latvijas kolēģiem par pacientudrošības jautājumiem, informējot par Lietuvā īstenoto ES Pacientudrošības tīkla (EUNetPas) projektu.

Konferenci organizē nodibinājums “Pacientu Ombuds” un biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” sadarbībā ar Sabiedrības veselības aģentūru un Active Citizenship Network.

Konference notiek RC “ZELDA” projekta “Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā” ietvaros, kuru atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Atpakaļ