Konsultāciju sniegšana

 • Pacientiem tiesību, saskarsmes un citos ar veselības aprūpes organizāciju saistītos jautājumos;
 • Veselības aprūpes sfēras darbiniekiem, organizāciju vadībai u.c.

Sūdzību apstrāde un risināšana

 • Sūdzību saņemšana no pacientiem un ārstniecības personāla;
 • Sūdzību risināšana, izmantojot piemērotāko metodi;
 • Sūdzību apkopošana un statistikas veidošana;
 • Atgriezeniskās saites sniegšana – no sūdzībām iegūtās informācijas praktisks pielietojums.

Lasīt vairāk (Sūdzību apstrādes sistēma)Informācijas sagatavošana un izplatīšana

 • Pacientiem – informatīvu materiālu sagatavošana un izplatīšana par tiesību, organizatoriskajiem un komunikācijas jautājumiem veselības aprūpē, par veselības aprūpes sistēmu, tās noteikumiem un izmantošanas iespējām;
 • Darbiniekiem – informatīvas aktivitātes, piemēram, semināri par veselības aprūpes sfēras organizatoriskās, komunikācijas un juridiskajiem jaunumiem;
 • Sabiedrībai – informācija masu medijos, dažādas publiskas aktivitātes (piemēram, Eiropas pacientu tiesību diena katra gada aprīlī) ar mērķi vairot sabiedrības informētību un izpratni par pacientu tiesībām, veselības aprūpes sistēmas organizāciju, pacientu drošību un citiem jautājumiem;
 • Veselības aprūpes organizētājiem un vadībai – informācija par Pacientu Ombuda gūto pieredzi, kā arī viedoklis par dažādu jautājumu risināšanu un sistēmas uzlabošanu.

Sadarbības veidošana

 • Ar pacientiem;
 • Ar veselības aprūpes īstenotājiem (vadību un darbiniekiem);
 • Ar veselības aprūpi organizējošajām valsts institūcijām;
 • Ar vietējām un starptautiskām pacientu un veselības aprūpes jomas organizācijām;
 • Ar farmācijas nozares organizācijām;
 • Ar masu medijiem;
 • Ar izglītības iestādēm.
Citas aktivitātes dažādos vietējos un starptautiskos projektos.

Atpakaļ