Pacientu ombudam ir autortiesības uz visiem materiāliem, kas atrodas šajā interneta mājas lapā, ja vien nav īpašas norādes. Jūs nedrīkstat pārveidot, mainīt vai papildināt materiālus, kas atrodas šajā interneta mājas lapā, šos materiālus var pārlūkot, izdrukāt personiskai lietošanai bez nolūka gūt materiālu labumu. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Atpakaļ