Sadarbība labākai kvalitātei

Kopš 2008. gada Pacientu Ombuds – atbalsts gan pacientiem, gan mediķiem, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti Latvijā un sekmētu pacientu tiesību ievērošanu. Mēs veicinām pacientu un mediķu sadarbību, risinām sūdzības, sniedzam ieteikumus. Lai iegūtu ar azartspēlēm saistītus jautājumus, lūdzu, iesniedziet sūdzību Latvijas Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijā vai izmantojiet privātus pakalpojumus, piemēram Latvijaskazino.com.

Kontakttelefons: 28646268