Šeit tiek ievietota informācija par nozīmīgākajiem Pacientu ombuda īstenotajiem projektiem, to attīstības gaitu, aktivitātēm un iespējām iesaistīties.

Šobrīd tiek īstenots:

1. Projekts  “Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana veselības nozarē, “Latvijas pacientu un veselības nozares nevalstisko organizāciju atbalsta centra” un atbalsta rīku izveide.” Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” ietvaros. Projekta īstenošana plānota līdz 2015. gada nogalei. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk informācijas šeit.

2. Pacientu ombuds kā partneris Active Citizenship Network īstenotajā projektā “Pain Patient Pathway Recommendations“. Rezultāti paredz, apkopojot situācijas izvērtējumu valstiskos līmeņos, izstrādāt rekomendācijas Eiropas sāpju mazināšanas un ārstēšanas politikas uzlabošanai.

 

Atpakaļ