2009. gada jūnija un jūlija mēnešos Pacientu Ombuds veica plašu pacientu aptauju Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā.

Aptaujas mērķis bija uzzināt slimnīcas klientu domas par tās sniegtajiem pakalpojumiem un darbību, noskaidrot pacientu pieredzi un viedokli par neoficiālajiem maksājumiem un cilvēku informētību par pacienta tiesībām, kā arī citus jautājumus, lai palīdzētu uzņēmuma vadībai iezīmēt uzlabojamās jomas un novērtēt jau esošu mehānismu darbību, kā arī informētu plašāku sabiedrību par aptaujas rezultātiem.

Anketas (gan latviešu, gan krievu valodā) tika dalītas klīnikās „Gaiļezers”, „Linezers”, „Biķernieki”, Latvijas Onkoloģijas centrā un Diagnostikas centrā, tā bija pieejama arī internetā Pacientu Ombuda mājas lapā www.pacientuombuds.lv. Kopumā anketas aizpildīja 494 respondenti. Rezultāti tiek aprēķināti un analizēti gan visā slimnīcā kopumā, gan atsevišķi pa klīnikām.

Ar aptaujas pārskatu varat iepazīties šeit.

Atpakaļ