Sadarbība labākai kvalitātei

Kopš 2008. gada Pacientu Ombuds – atbalsts gan pacientiem, gan mediķiem, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti Latvijā un sekmētu pacientu tiesību ievērošanu. Mēs veicinām pacientu un mediķu sadarbību, risinām sūdzības, sniedzam ieteikumus.

Kontakttelefons: 28646268